"Milliyetçi Forum" forum üyeleri ile aşağıdaki iletişim kanalı ile iletişim kuracaktır.
E-posta Adresi:
+ Konuyu Cevapla
Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: NAMAZDAN SONRA OKUNAN SURE VE DUALARIN FAZİLETİ

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  225
  Rep Puanı
  64

  Standart NAMAZDAN SONRA OKUNAN SURE VE DUALARIN FAZİLETİ

  NAMAZDAN SONRA OKUNAN SURE VE DUALARIN FAZİLETLERİ
  Ayet'el Kürsi
  Bismillahirrahmanirrahim.

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. yalemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne biseyin min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

  Ayet'el Kürsi'nin Anlamı
  Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adı ile.

  Allah, kendinden başka hiçbir ilâh yokdur. (O), Hayy ve Kayyûmdur. Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutabilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. Onun izni olmadan, nezdinde kim şefâ’at edebilir? O (yaratdıklarının) önlerindeki ve arkalarındaki gizli ve âşikâr her şeyi bilir. Onun ilminden, yalnız kendisinin dilediğinden başka hiçbir şey kavrayamazlar. (Mahlûkatı). Onun kürsüsü gökler ve yeri kaplamışdır. Bunların (yerin ve göğün) koruyuculuğu Ona ağır da gelmez. O, çok yüce, çok büyükdür.  Âyet-el Kürsi’nin İmanı Koruyan Sırrı

  Bilindiği gibi îmânın temeli Tevhiddir. İnsanlar îmân ettikten sonra Tevhide karşı sıcak ilgilerini korumak zorundadır. Ancak hâdiseler karşısında özellikle günlük yaşamın akışı, çoğu kere nefsin tevhide saygısını sarsar ve de zaman içinde iman yavaş yavaş solar. Bu sarsıntının temelindeki yanılgıların tümünü Âyet-el Kürsî yok etmektedir.


  Şimdi îmânımızı tehdit eden noktalara bir göz atalım. İmân edip tevhidi tasdik ettikten sonra yani Allah’dan başka güç ve tapınılacak mâbud olmadığını tasdik ettikten sonra günlük hayatımızda hâlâ bazı etkileri güç sanırız. Bunun en çok rastlanan örneği paradır. Paranın bir benzeri siyasî güçlerdir. İnsanlar tâ Hz. İbrahim devrinden beri siyasî güçlere teslim olmuş bunları kaderlerini etkileyen kuvvetler olarak görmüşlerdir. Tüm peygamberler bu yanlış kanaatı silmek için mücadele vermişlerdir. Ancak İslâm tevhidi imana gerçek netliği getirmiştir. İşte Âyet-el Kürsî özellikle üçüncü bölümde maddeler

  halinde açıkladığımız cümlelerle zahirdeki etkiler karşısında yanılgıya kapılmamamızı emrediyor. Ayet-el Kürsî okuyan bir insan okunduğu zaman kalbdeki dirilik halinde akıl almaz âhenkleri yansıtacağı gerçeğidir.

  Âyet-el Kürsî'nin îmân zaaflarından koruyan gücünün ne kadar önemli olduğunu unutmayınız. Îmânınızda bir solgunluk

  hissetiğiniz zaman hemen ilâhî bir nimet olan Âyet-el Kürsî'ye sarılın ve defalarca okuyun.

  Ancak hiç hatırdan çıkarmamamız gereken önemli konu. Âyet-el Kürsî'nin bilimsel tanımları içinde tevhid konusunda hataya sapmamamızın gereğidir.

  Yani Allah'dan gayri etkilere kulluk etmemeliyiz. Âyet-el Kürsî'nin koruma sırrı tevhid sırrında gizlidir. Âyet-el Kürsî’nin bu hikmeti iç içedir, âyet okundukça iman güçlenir. İman güçlendikçe Âyet-el Kürsî'nin hıfzı, eman hikmeti bizi himayesine alır.

  Namazlardan sonra ve tesbihten önce âyet-el Kürsî okumamızın bir büyük hikmeti ise bir tarz iman tazelemedir. Asr-ı Saadet'teki yüce İslâm yıldızlarının çağımız mü'minlerinden en önemli farkı tevhid deki ihlâstır. Tek tek bu yücelerimizi hatırlarsak onların cesareti, merhameti ve sahâlarındaki güçlülük hep Âyet-el Kürsî'nin tanımladığı tevhide ihlâs dan gelmektedir.

  İslam âlimlerinden bir kısmı namazdan sonra Ayet_el Kürsi’nin müezzin veya imam tarafından aşikar-açıktan sesli okunmasını mekruh, gizli okunmasını vâcip saymışlardır. Aynı zamanda her ferdin okumasını da gerekli görmüşlerdir.
  Bazı İslam âlimleri ise aşikar-açıktan okumayı daha faziletli görmüşlerdir ki, özellikle zamanımızda Âyet-el Kürsi’yi bilmeyenlerin veya yanlış bilenlerin öğrenmesi bakımından iyi bilen birisi tarafından (imam veya müezzin) sesli olarak tesbihattan önce okunmasında ve dinleyenlerinde içinden tekrarlayarak okumasında yarar vardır.

  Ayet'el Kürsi'nin Özellikleri ve Sırları

  Fıkıh kitaplarının tesbitine göre farz namazlardan sonra âyet-el Kürsi’yi okumak her namaz kılana müstehaptır. Nitekim yapılan rivayete göre, Sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur:
  “Cenâb-ı Hakk beyaz bir inci yarattı. Onun içinde gri renkte amber merydana getirdi. Âyet-el Kürsi’yi o amber ile yazdı ve izzet-ü celâline yemin ederek buyurdu ki: Kim bu ayeti farz namazdan sonra okursa kendisine cennetin sekiz kapısı birden açılır, dilediği kapıdan içeri girer.” (Sırlar Hazinesi. S. Muhammed Hakkı Hazretleri, Celal Yıldırım tercümesi, sayfa: 480. Demir kitapevi, Ekim 1977)
  Yine Sırlar Hazinesi adlı eserde Âyet-el Kürsi ile ilgili olarak aşağıdaki hadisler nakledilmektedir:
  “Her kim farz namazlardan sonra Âyet-i Kürsi’yi okursa, Allah ona şükredenlerin kalplerini, sıddîkllerin amellerini, Allah’a dosdoğru yönelenlerin sevabını verir, kendi minnet ve keremi ile onun üzerine rahmetini yayar. Cennete girmekten hiçbir şey onu alıkoymaz. Ölünce doğruca cennete girer.” (İbni Abbas’dan, Sırlar Hazinesi, 481) “Her namazdan sonra Âyet-i Kürsi’yi okuyan kimsenin cennete girmesinde onunla Allah arasında hiçbir şey engel kalmaz. Ölünce (doğruca) cennete girer.” (Beyhaki’den, Sırlar Hazinesi, 481)
  Farz namazlardan sonra Âyet-el Kürsi’yi okuyanların cennete girecekleri ile ilgili hadis kitaplarında çok sayıda hadis vardır. Bunlardan birisinde şöyle buyurulur:
  “Kim farz namazlardan sonra Ayet_i Kürsi’yi okursa ikinci bir namaza kadar Allah’ın himayesinde bulunur.” (Sırlar Hazinesi,482; Hasan bin ali (R.A.)den)
  Hazreti Ali (R.A) diyor ki:
  “_ Peygamber Efendimizden işittim, minberin basamağında bulunuyordu: Kim her farz namazdan sonra Âyet-i Kürsi’yi okursa ölümden başka hiçbir şey onu cennete girmekten alıkoymaz. Ölünce de cennete girer. Buna ancak bir sıddîk ya da bir âbid devam eder. Jim de döşeğine uzanırken bunu okursa Allah onu da, komşusunu da, komşusunun komşusunu da güven içine alır, etrafındaki evleri de…” (Sırlar Hazinesi,862, Ruhul Beyan Tefsiri Hz. Ali’den)


  1. Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV) , Zeyd'i çağırarak yazdırmıştır.
  2. Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.
  3. Şeytanlar, birbirleriyle çarpışarak kaçıp İblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.
  4. Peygamber Efendimiz'in (SAV) Ayet-el Kûrsi'de bulunan "Yâ Hayyu - Yâ Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan ALLAH'ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum." buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, "Ariflerin Sultanı" Beyazıd-ı Bistami, "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini herşeyden boşaltıp, onu ALLAH'ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret." buyurmaktadır.
  5. Ayet-el Kûrsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde Allah-u Teâlâ'nın İsmi geçmektedir.
  6. Yatmadan okuyana Allah-u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.
  7. Rasulullah (SAV) Kur'ân-ı Kerimin hangi Sûresi (derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe'ye (RA) , "İhlâs Sûresi" buyurdu. O Sahabe, "Kur'ân-ı Kerimde hangi Ayet (Fazilet bakımından) daha üstündür." diye sorunca, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) "Ayet-el Kûrsi'dir" buyurdu. (Darimi)
  8. Ayet-el Kûrsi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur'ân-ı Kerimin dörtte biridir.
  9. Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; "İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAH'a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.) " (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)
  10. Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; "Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir." (Beyhâki)
  11.Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; "Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir." (Beyhâki)
  12.Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; "Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar ALLAH'ın C.C. zimmetinde olur." (Heysemi)
  13.Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; "Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder" (Suyuti, Dürrül Mensûr)
  14. (Şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A'raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak Allah-u Teâlâ'ya sığındırılması gerekir (Hadis-i Şerifle bildirilmiştir) .
  15.Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; "Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır." (Suyuti)
  16.Efendimiz (S.A.V.) Sûre-i Bakaranın sonunu (Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi'yi okuduğu zaman gülerdi ve "Onlar Arş'ın altındaki, Rahman'ın (Teâlâ) hazinesindendir." buyururdu. (Suyuti)
  17.Seleme İbni Kays (RA) "Allah-u Teâlâ, ne Tevrat'ta, ne İncil'de, nede Zebur'da Ayet'el Kûrsi'den daha büyük bir Ayet indirmedi." (Suyuti)
  18.Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi'nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir (büyücü) , kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazap erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.
  19.Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH'ın C.C. izniyle hasıl olur (ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir) .
  20.Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa Allah’ın izniyle şifa bulur.
  21.Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.
  22.Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.
  23.Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.
  24.Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.
  25.Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.
  Yalnız gazetene değil; fikrine, duruşuna, ülküne sahip çık!

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  225
  Rep Puanı
  64

  Standart Cevap: NAMAZDAN SONRA OKUNAN SURE VE DUALARIN FAZİLETİ

  Bakara Suresinin Son İki Ayetini (Âmenerrasulü’yü) Okumanın Fazileti
  Türkçe Meali
  BAKARA285- Peygamber, Rabbi'nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. "Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır." dediler.
  286- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.

  Bakara suresinin son kısmını okumanın fazileti ile ilgili olarak Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
  “Kim Âyet-i Kürsi’yi ve Bakara sûresinin son kısmını sıkıntılı anlarda okursa Allah ona yardım eder.” (İbni Sinî, Ebû Katâde’den.)
  İbni Mes’ud (R.A.)’den yapılan rivayette deniliyor ki: “Bakara suresinin başındaki dört âyeti, Âyet-i Kürsi’yi ve Âyet-i Kürsi’den sonraki iki âyeti, Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti (Âmenerrasûli’yi), Bakara suresinin sonundaki üç âyeti okuyan kimseye ve çoluk çocuğuna ne şeytan, ne de kötü bir şey yaklaşabilir. Bunları bir deli üzerine okumaya görsünler, mutlaka iyileşir.” (Darami, İbni Mesud (R.A.)’den)
  Efendimiz (S.A.V.) Sûre-i Bakaranın sonunu (Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi'yi okuduğu zaman gülerdi ve "Onlar Arş'ın altındaki, Rahman'ın (Teâlâ) hazinesindendir." buyururdu. (Suyuti)
  İlgili Hadisler
  Gece Bekara suresinin son iki ayetini [Âmenerrasûlü'yü] okuyana, bu iki âyet, her şey için kâfidir. [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ.Mâce]
  Gece Âmenerrasûlü’yü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibâdetle geçirmiş sevabı verilir.
  [Şir'a]
  Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bekara sûresinin son âyetleri [Âmenerrasûlü] verildi. (İ. AHMED)
  Bir rahmet, Kur’an ve duâ olan Bekara sûresinin son iki ayetini öğrenin, çoluk
  çocuğunuza da öğretin. [Hâkim]
  Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun
  başucunda Fatiha, ayak ucunda ise Bekara suresinin sonunu okuyun.
  [Taberani]
  İslam büyükleri de buyuruyor ki:
  Akıllı insan, Âmenerrasûlü’yü okumadan yatmaz. (Ömer bin
  Hattab)
  Bakara suresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez. (Ali
  bin Ebu Talib)


  Resûlullah efendimize Mi’racda verilen üç özel şey:
  1. Beş vakit namaz.
  2. Amenerasûlü,
  3. Şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi. Abdullah
   ibni Mes’ûd)
  Âmenerrasûlü’yü okumak geceyi ihyâ ve kötülüklerden korunmaya kâfidir.
  (İmâm-ı Nevevî)
  Cenazeyi defnettikten sonra, etrafında oturup veya çömelip, sessizce
  Bekara sûresinin başını ve sonunu okumak ölü için duâ ve istiğfâr etmek
  müstehabdır . (İbni Âbidîn)
  Âmenerrasûlü’yü okumak, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevab ve
  fazilet olarak yeter. O gece, gelebilecek afetlerden, şeytanın, insanların ve
  cinlerin şerrinden korur. (Bedreddin Aynî)
  Bakara suresinin (Âmenarrasûlü…diye başlayan) son kısmını özellikle yatsı namazının sonunda okumak gerekir.

  Beş Vakit Namazdan Sonra Yapılan Tesbih, Tahmid Ve Tekbirlerin Özellikleri Ve Sırları

  Kılınan beş vakit namazdan sonra yapılan tesbih (sübhânallah), tahmid (el hamdülillah) ve tekbir (Allâhüekber)den her biri otuz üç defa tekrarlanır. Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehülmülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir ile yüze tamamalanır. Bu tesbihleri yapmak hem imama hem de cemaate müstehaptır. Aynı zamanda kul ve millet hakkı hariç hataların bağışlanmasına vesiledir.
  Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:
  _ “Kim her (farz) namazdan sonra Allah’a otuz üç defa tesbih, otuz üç defa tahmid, otuz üç defa tekbir getirirse bu doksan dokuz eder. Yüzün tamamı ise, lâ ilâhe illallâhü vahde hû lâ şerikeleh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr’dir. Hataları
  Denizköpüğü kadar bile olsa bağışlanır. (Müslim, Ebû Hureyre’den)
  Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki:
  “En üstün tesbih, Sübhânallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber’dir.) (Müslim), “Lailahe illallah demek 99 belayı def eder, en aşağısı sıkıntıdır.” (İ. Asakir) “Temcid yani La havle vela kuvvete illa billah, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.” (Hakim) “Zikrin efdali lailahe illallah, duanın efdali elhamdülillah’tır.”(Tirmizi) “Allah katında en kuvvetli söz, ‘Sübhanallahi vebihamdihi’dir.”(Müslim) “Sübhanallah diyen Uhut’dan daha büyük sevaba kavuşur. Lailahe illallah ve Allahü ekber demek de böyledir.” (Beryhaki)
  “Zor bir duruma düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyilazim” derse, Allahü teâla onu her türlü bela ve musibetten korur.” (Deylemi)
  “Cennet hazinesi olan, “Sübhanellahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” demeye devam edenin ağaçtan yaprak döküldüğü gibi günahları dökülür.” (Ramuz)
  “Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanellah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle vela kuvvete illa billah” (Tabarani)
  “Allahü teâlanın katında, tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tahlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha sevimli ve üstün kimse yoktur.” (İ. Ahmed)
  Tekbir: Allahü ekber; Tahmid: Elhamdülillah, Tesbih: Sübhanellah, Tehlil: La ilahe illallah, Temcid: La havle vela kuvvete illa billah demektir.”
  Kur’an-ı Kerim’de ‘Bâkiyat-üs-sâlihat’ (Sürekli kalan iyi işler) geçmektedir. Resulullah buyurdu ki: ‘Bâkiyet-üs-Sâlihat’ı çok söyleyin. Bunlar; tesbih, tehlil, tahmid, tekbir ve temcidir.” (Teberani)
  Her gece yatarken yüz defa “Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber” okuyan kimse, yüz defa tesbih, tahmid ve tekbir söylemiş olur.

  Bir kimse, “Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse hem tesbih: Sübhanellah, hem tekbir: Allahü ekber, hem tahmid: hamd-El hamdülillah, hem tehlil: La ilahe illallah, hem temcid: La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” söylemiş olmakla, en kıymetli tesbihi okumuş olur.

  Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:
  “Farz namazlarınızı kıldıktan sonra şu duayı on kere okuyunuz " La ilahe illalahü vahdehu la şerikeleh, lehül mülkü velehül hamdü, (yühyî ve yümît) ve hüve ala külli şey'in kadir." Manası: Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. (O tektir.) Ortağı eşi ve benzeri yoktur. Her varlığın mül­kiyeti onundur. O, her şeye hakkıyle kadirdir. (kim bu duayı okursa, bir köle azat etmiş gibi sevap alır.” (Bera. İmam Suyuti, Camiu’s-Sağir, Aydın Yayınevi: 1/714)
  Bu duanın onuncusunu “…yuhyi ve yümît vehüve hayyün lâ yemût biyedihil hayr vehüve alâ külli şeyin kadir” şeklinde de okuyabiliriz.
  Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki
  “Sabah namazını kılıp hiç bir şey konuşmadan şu duayı yedi ke­re oku. "Allahümme ecirni minennar" Akşam namazını kıldıktan son­ra da yine konuşmadan bu duayı yedi defa okursan, o gece öldüğün takdirde Yüce Allah senin için cehennemden kurtuluş beraatı yazılmasını emredecektir. (Ahmet. İmam Suyuti, Camiu’s-Sağir, Aydın Yayınevi: 1/714)
  Bu duaların ikisini birlikte sabah ve akşam namazının farzını kılıp, “Allahümme en tesselamü ve min kesselâm tebârekte yazelcelâli vel ikram” dedikten sonra arkasından dünya kelamı etmeden on defa “" La ilahe illalahü vahdehu la şerikeleh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir." Duasını okuruz, ardından yedi defa “Allahümme ecirna minennâr” duasını okuruz. Allahümme ecirnâ minennar duasının yedincisinin sonuna “ve edhılnel cennete meal ebrar” ı ekleriz. Camide veya evde cemeat halinde namaz kılarken aynı duaları müezzin de sesli olarak okuyabilir, cemat ise içinden tekrar eder.

  Haşir Suresinin Son Kısmı (Hüvallahüllezi)nı Okumanın Fazileti
  Haşr Suresinin Son Kısmının Meali (Lâ Yestevi’den İtibaren)
  HAŞR/20. Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir.
  21. Biz bu Kur'ân'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.
  22. O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, rahman ve rahimdir-esirgeyen bağışlayandır.
  23. O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
  24. O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır
  Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:
  “Sabahlayınca üç defa “Eûzü billâhi’ssemîı’l alîmi mine’şşeytânirracîm” der ve Haşır suresinin sonundaki Hüvallâhüllezi’yi sonuna kadar okursa, Allah ona yetmiş bin melek görevlendirir ki hepsi de onun için duâ ve istiğfarda bulunurlar.” (İmam el-Bağâvi; Ma’kal bin Yessar (R.A)’den)
  Hüvallâhüllezi’yi sabah namazından sonra yukarıda tarif edilen şekilde okuruz.
  Diğer bir rivayette: “Bu yetmiş bin melek onu, akşamlayıncaya kadar korurlar. Okuyan o gün vefat edecek olursa, şehid olarak ölmüş olur. (Yani şehid sevabına nail olmuş olur.) Kim de bu ayeti akşamlarken okursa, yine aynı makam ve mertebeye ulaşır.”
  Hüvallâhüllezi’yi sabah namazından sonra aynı şekilde akşam namazından sonra okuruz.
  Yine başka hadislerde:
  “Kim Haşır suresinin son kısmını bitinceye kadar (yâni Lev Enzelnâ’dan sonuna kadar) okursa, o gece ölecek olursa, şehid (sevabına erişerek) ölür.”
  “Kim gece ve gündüzde Haşır suresinin son kısmını okur da okuduğu gün ya da gece vefât edecek olursa, gerçekten Allah ona Cenneti vâcip kılar.” (Sırlar Hazinesi, 291) buyurmuştur.
  Haşir suresinin son kısmını özellikle sabah ve akşam namazlarının sonunda okumak lazımdır.
  Yukarıda verilen bilgilerde de görüldüğü gibi camilerimizde beş vakit namaz sonrasında yukarıdaki tesbih, tekbir, tehlil, tahmid ve temcidlerin tamamı yapılmakta, sabah ve akşam namazlarından sonra “Hü vallahüllezi…”, Yatsı namazından sonra “Âmenerrasulü..” okunmaktadır. Yine tesbih çekmeden önce “Sübhanellahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim okunduktan sonra Âyet-el Kürsi okunmaktadır. Bunlar çok güzel usül ve adetler olup bunları devam ettirmek gerekir. Yine tek başına kılınan namazlarda da bunları okumak lazımdır.
  Yalnız gazetene değil; fikrine, duruşuna, ülküne sahip çık!

+ Konuyu Cevapla

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. Namazda ve Namazın Dışında Okunan Tesbihatlar ve Anlamları‏..
  Konuyu Açan: CeYLaN, Forum: Dinimiz İslamiyet.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02-01-09, 17:58:19
 2. Namazda Okunan Dualar & Sureler
  Konuyu Açan: MEHMETÇİK_44, Forum: Dinimiz İslamiyet.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 03-11-08, 16:02:31
 3. Kızıl Komünist Çin'in en çok okunan gazeteleri: Hürriyet ve Milliyet
  Konuyu Açan: oğuzhan9, Forum: Türkiye'den Haberler.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 11-04-08, 14:50:51
 4. APPİ BİR AY SONRA!..
  Konuyu Açan: Sarı Zeybek, Forum: Fenerbahçe.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05-08-07, 19:06:10
 5. Yanlış okunan istiklal marşı
  Konuyu Açan: bozkurtCaVuS©, Forum: Türkiye'den Haberler.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 29-05-07, 09:38:08

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok