Mhp Slogan Önerileri

MHP Onurlu geleceğe götürür.

Türk Milletinin onurlu geleceğinin kaygısını ancak, milli hassasiyeti olan MHP ile hedefine ulaştırabilir. Ortaya çıkacak milli irade sonucu, bir taraftan 23.dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrosu belirlenecek, diğer yandan ülkemizi 2023 yılına taşıyacak Lider ülke Türkiye vizyonunun kilometre taşları döşenecektir.

Güven dolu gelecek, MHP ile gelecek…

İçeride ve dışarıda istikrarlı bir gelişmeye paralel olarak güven içinde yaşamayı hak eden Türk Milleti, ancak MHP ile hedefine ulaşabilir. Milliyetçi Hareket Partisi, bir kurtuluş umudu olarak gönüllerde yeniden yükselmeye başlamış ve Türkiye'nin onurlu geleceğine damga vurmak üzere harekete geçmiş bulunmaktadır.

Onurlu gelişime evet, seviyesiz değişime hayır… MHP

Türk Milleti olarak her değişimin gelişim olmadığını bilerek, gelişmeye açık ancak “ne pahasına olursa olsun mantığı ile değil”, onurlu bir gelişmeye evet demek gerekir.

İnsanlar aç, aldı başını gidiyor Kap-Kaç..

Gelir dağılımındaki dengesizlikler, Onurlu Türk insanını, “kol kırılır yen içinden” misali, açlık şikâyetini dışa vurmasına engel olmaktadır. Ahlak erozyonu ile kap-kaç olayları toplumsal düzeni bozacak doza ulaşmıştır. Yaklaşan ilk seçimde tamamen tasfiye olacak AKP zihniyetinden geride sömürü, ahlaksızlık, adaletsizlik, açlık, ilkesizlik, onursuzluklarla dolu acı hatıralar ve karanlık bir tablo kalacaktır. Ahlaki temellerden yoksun ve kirlenmiş kapkaç siyaseti yönetim kültürümüze bir tümör haline gelmiştir.

Gerilimsiz toplumsal barış için MHP…

Türkiye'mizi, içinde bulunduğu buhrandan kurtarmak için yola çıkmış bulunan Milliyetçi Hareketin, seçim ve iktidar seferberliği başlamıştır.

Geleceğin güzel yüzü.. MHP verdi sözü…

Dört yılı aşan yıkım projesinden sonra işbaşındaki AKP zihniyetinden kurtulmak üzere gösterdiğimiz demokratik sabrın sonuna nihayet gelinmiş seçim sandığı görünmüştür.

Sözde değil Özde milliyetçilik..

Partilerin barajı aşmak için birbirleriyle görüşmeler yaptığı bu süreçte, yalnızca aziz milleti ile sandıkta buluşmak üzere yola çıkan Milliyetçi Hareket Tek başına iktidara yönelmiştir.

Yükselen Milliyetçilik, yükselen Türkiye.. İşte MHP

22 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Aziz milletimiz, göstereceği irade ile kaybedilmiş yılların tahribatını telafi edecek ve Milliyetçi Hareket Partisinin tek başına iktidarını müjdeleyecektir.

Yükselen değerler MHP ‘yi haklı çıkardı…

Milliyetçiler, "Manda ve himaye kabul edilmez demişlerdi", bugün de milliyetçi hareket "tam bağımsızlık, milli ekonomi ve milliyetçilik" demektedir.

Hür yaşadık, Hür yaşarız. MHP

O gün, manda ve himaye arayanlar, o gün vatanı bölmek isteyenler, o gün yabancı işgali bekleyenler, bugün yine karşımızdadır.

Hedef Güçlü Türkiye, MHP ile elele…

Aziz milletimiz, artan bir teveccüh ile Türkiye Sevdalılarına yönelmiş, milliyetçiler halkla kucaklaşmak için emin ve istikrarlı bir yükselişi yakalamışlardır.

Gelişigüzel değil, Güzel Türkiye için…

Meclis iradesinin kilitlendiği, bu vahim süreçte iktidar zihniyeti başlattığı gizli ve özel pazarlıklar ile oluşturduğu düğümü bir panik havası içinde kendine has yöntemlerle çözmeye çırpınmış ve giderek batmıştır.

Gerçekçi program, Gelecekçi Kadro hazır…

22 Temmuz tarihi, bu açıdan milletimizin önünde önemli bir tercih fırsatı sunmaktadır. Bu, hürriyet, demokrasi, uzlaşma arayanlar için tarihi bir fırsattır. Bu, milli kimlik, milliyetçilik, bağımsızlık, bütünleşme isteyenler için bulunmaz bir fırsattır.

Dürüstlük ve güven için MHP ‘yi seçin…

İlkesiz ve ahlâksız yöneticiler, çıkarcı iş dünyasının bazı mensupları, kimliğini kaybetmiş kişiliksiz elitler, işbirlikçi medya patronları AKP'nin tahribatına yardım ve yataklık etmişler, elbirliği ile tahribatı alkışlamışlardır.

Milletimiz Mutlu, Devletimiz Kutlu..

Milletimizin her kesimini saran ve kuşatan ağır bir buhran hali, artık tahammül edilemez bir duruma gelmiş, halkımız yoğun bir karamsarlık içine düşmüştür.

Figüran değil Asil Yönetim için… MHP

AKP ile ülkemiz, milli ekonomisinin, milli menfaatlerinin, manevi varlığının ve bekasının, tehlikelerle karşı karşıya olduğu, bir küresel teslimiyet sürecini maalesef yaşamıştır.

Gerginlik değil, huzur için MHP..

İç ve dış çıkar şebekesinin elbirliği ile ayakta tutmaya çalıştığı AKP hükümeti, "borsa simsarlarının", "özelleştirme vurguncularının", "inanç hortumcularının", "belediye ve ihale mafyalarının" ve daha da önemlisi Türk milletinden intikam almak isteyen küresel güçlerin tam bir hizmetkârı ve işbirlikçisi haline gelmiştir.

Macera değil, akılcı çözüm MHP..

Sahte saadet locaları ve ihanet zinciri oluşturan odaklar, işbaşındaki zihniyet ile birlikte, ekonomik, sosyal, siyasal hatta ahlaki meşruiyetlerini ve dayanaklarını, küresel sömürüye hizmet ve sadakatte aramışlardır.

Burası Türkiye, Burası MHP…

Karşılıklı menfaatler üzerine kurulmuş talan ve yıkım şebekesinin ağır tahribatı sonucu, Türkiye yorulmuş ve hırpalanmış, ezik ve yoksul, çaresiz ve bitkin bir ülke durumuna düşürülmüştür.

Oy’unu ver MHP’ye Oyunu boz…

Türkiye içerde ve dışarıda çok ağır sorunlar ve tehlikelerle karşı karşıya bırakılmıştır.

Hak hukuk her yerde, MHP ‘ye oy ver de…

AKP kadroları, devlet kaynaklarını talan etmek için yarışa girmiş ve yolsuzluk çamuruna batmıştır.

İstismar değil, hizmet için MHP..

Hükümet, dört yıllı aşan iktidarı boyunca sadece umut sömürüsü, hayal ticareti ve inanç hortumculuğu yapmıştır.

Satan değil alan Türkiye..MHP

Büyük sanayi tesislerimiz, stratejik kuruluşlarımızın haraç mezat satılmıştır.

Haklı beklentilere, hakça dağlım…MHP

Milyonlarca vatan evladımız aç, yoksul, işsiz ve umutsuz olarak yaşam mücadelesi vermiştir.

Nerede Milliyetçi Hareket, orada bolluk bereket…

Yabancı malların marketi haline gelen ülkemizde esnafımız, ve imalatçımız ezilmiştir. Köylümüz, çiftçimiz, açlık ve yoksulluğa tam anlamıyla mahkûm edilmiştir.

Türkiye’min geleceğine akademik çözüm.. MHP

Milletimizin yüzlerce yıllık geleneği olan tarım ve hayvancılığı terk ederek göçmesi ise beraberinde ağır bir sosyo-ekonomik buhranı da getirmiş, insanlar ekonomiden ve üretimden uzaklaşarak yardıma muhtaç hale gelmeye başlamışlardır. Türkiye'nin ağır sorunlarının temelinde, dürüst ve samimi olmayan, meşruiyet sorunu ve kimlik bunalımı içinde bocalayan liyakatsiz kadroların işbaşında olması yatmaktadır.

Uzman Ekip Milletin hizmetinde.. MHP

AKP iktidarının milletimize reva gördüğü sonuç, devletimizi düşürdüğü açmaz ne yazık ki vahim.

Milletimiz mutlu olsun, MHP’ile kutlu olsun..

Vicdan ve ahlak sahibi hiçbir vatanseverin kabul edemeyeceği bu gidişatın sürdürülmesi ve buna tahammül edilmesi artık mümkün değildir.

Öz değerlendirme yaptık, MHP de karar kıldık…

Milliyetçi Hareket, tarih boyunca bir arada yaşamış ve kaynaşmış olan Türk Milletinin mensuplarını bir bütün olarak kucaklayan bir anlayışın temsilcisidir

Yükselen Milliyetçilik MHP..

Milliyetçiliğimiz, dışlayıcı ve uzaklaştırıcı anlayışlardan beslenmeyen, aksine her zaman kucaklayıcı, toparlayıcı olan üstün bir fikir sistemidir.

Millet Devlet el ele, MHP ‘ye gel hele…

Yüksek fikirler, memleketin her köşesinden tertemiz millet evlatlarının katkılarıyla beslenmiş ve bugünün muhteşem değerler manzumesini oluşturmuştur.

Güzel Türkiye için MHP..

Bu davanın öncüsü olan fikir ve aksiyon adamlarının doğum yerleri ve memleketleri bile milliyetçiliğimizin kapsayıcı ve kucaklayıcı yönünün en önemli işaretidir.

Güzel Türkiye için Gönül Gönüle…

Düşünce kaynakları memleketin her köşesinden beslenmiş ve bir terkip oluşturmuş Milliyetçi Hareketin dışlayıcı olması, yıkıcı fikirleri barındırması mümkün değildir.

Ankara’dan sevgiler… MHP

Milliyetçi Hareket, Türkiye'nin bölünmesine, ortak değerlerimizin yok edilmesine ve milletimizin kardeş kavgasına sürüklenmesine hiçbir şart altında izin vermeyecektir.

Zilletten izzete MHP ile elele.

AKP'nin sığ zihniyetinin neticesi olarak girilen bu tehlikeli yolda, Türk milletinin kendini savunma refleksleri yok edilmek istenmiş, yaşama ve var olma azmi ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Cennet vatanım için MHP..

Türkiye, milli tarih ve kültür şuurunun, varisi olduğu Türk-İslam geleneğinin ve milli değerlerinin rehber olacağı yeni ve büyük atılımları süratle ve bir an önce hayata geçirmek mecburiyetindedir. Bu amaçla köklü bir değişim ve onarım sürecinin başlatılması artık ertelenemez ve kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımızdadır.

Söz verdik MHP ‘ye geldik…

Bu yürüyüş; binlerce yıldır bir arada yaşamaktan gurur duyan, nice fırtınalarla, kasırgalarla mücadele ederek Türklüğü bu günlere taşıyan milletimizin her ferdinin omuz omuza, yürek yüreğe, bir sel gibi akarak lider Türkiye'nin yolunu açacağı bir yürüyüştür.

Çabamız Millet için..MHP

Ülkücü vatan toprağının gözetmenidir. Hedefi gelecek vatan sevdalılarına model insan olmaktır.

MHP Millet için…Herkese güvenli geçim…

Uluslararası arenada; Türkiye'yi aşağılayan ve karalayan kararlar karşısında ezik ve kimliksiz bir politika izlenmiş ve Türkiye'nin moral değerleri ayaklar altına alınmıştır.

Üç hilalli ol, güçlü ol… MHP.

Türk milletinin birliği ve dirliği; Türk Devleti’nin bağımsız üniter yapısının devamlılığından yana tercihini tavizsiz bir şekilde belirleyen Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçileri, hali hazırda yaşanılan gerilim ve kaos ortamının gelecek açısından ne büyük bir tehlike ve tehdit içerdiğinin bilincindedir.

Sipariş partilerle Türkiye Kurulamaz…

Türkiye yabancı karanlık odakların kazanç kapısı olmuş; borsa; adeta yabancıların Türkiye'yi bir nevi sömürme aracı haline getirilmiştir.

Söylemde değil eylemde Milliyetçilik…

Ülkücü hareket, Türk milletinin yüce hedeflere ulaşmasını ideal edinmiş insanların, mücadele biçimidir. Kutlu hedef, çilekeş dava adamlarının ülküsüdür.

Güvenli Girişim, MHP ile erişim..

Güven temel unsur olarak gerçekleştirildiğinde, yürekler bir çarpar.

Kalkınmada kolaylık, Çalışana bol aylık…

Gönül birliği içinde kalkınmaya yönelik planlı programlı çalışma sonucu, yüksek ücretli iş istihdamı…

Ulusalcı taklitçilik değil, Yükselen Milliyetçilik..

Üzerinde yaşadığımız toprağın bedelini fazlasıyla ödemiş bulunan ve halen ödemeye devam eden bizler, hepimiz aynı tarihin, aynı medeniyetin evlâtlarıyız.

Yoksulluk Ak gelecek değil…

Tarım ve hayvancılık yok edilmiş, çiftçi, esnaf, işçi, köylü, memur tükenme noktasına getirilmiş, milletimizin büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında fakr-u zaruret içerisinde yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Hepimiz için MHP…

Mukaddes dini değerlerimiz de “inanç hortumcusu” zihniyet tarafından ağır tahribata maruz kalmış, dinine bağlı İslâmiyeti tüm saflığı ile yaşayan mütedeyyin aziz milletimiz, hükümetin tahrik ve istismarı ile mağduriyetle yüz yüze gelmiştir.

Dinle beni dinle beni,

Kandırma hiç Din’le beni…

Sandıkta hesabını vereceksin,

Batırma batağa dinle beni.Kaynak: www.haberdokuz.com