"Milliyetçi Forum" forum üyeleri ile aşağıdaki iletişim kanalı ile iletişim kuracaktır.
E-posta Adresi:
+ Konuyu Cevapla
Toplam 2 Sayfadan 1. Sayfa 1 2 SonuncuSonuncu
Toplam 11 sonuçtan 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Yaş
  23
  Mesajlar
  375
  Rep Puanı
  95

  Standart ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

  kürtçe Bir Dil midir?

  Günümüzde bazı siyasal olaylarda kullanılan ve bazen Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne aykırı davranışlar içerisinde olanlar tarafından “alet” edilen kürtçe, düşüncelerine değer verilen birçok dil bilimci tarafından bir “dil” olarak bile kabul edilmiyor. Kuşkusuz milyonlarca insan, onunla anlaşmaya çalışıyor; fakat bu, kürtçenin gerçekten “dil” sayılabileceği anlamına gelmiyor. Bir dilin, “dil” olarak nitelenebilmesi için “dilsel yeterlilikleri” taşıması gerekiyor. Burada kürtçenin bir dil sayılamayacağını ortaya koymak, “kürtlerin varlığını inkar etmek” veya onların değer yargılarını yermek amacını değil; kürtçenin bilimsel gerçekliklere göre bugün ne durumda olduğunu gösterebilmek amacını taşımaktadır. Araştırmalar, kürtçenin gerçek anlamda bir dil olmadığını ortaya koymakta ve onun ne kadar düzensiz ve temelsiz bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Şimdi kürtçenin niye bir dil sayılmaması gerektiğini açıklamaya çalışacağım:
  Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Diller, toplumların gereksinimleri sonucunda doğal olarak ortaya çıkar. Yani kişiler tek tek bir dil yapmak için uğraşmazlar, dil kendi düzenliliği içerisinde kendi yapısını oluşturur. Bugüne kadar soyları ve dilleri üzerinde pek çok tartışmaların yaşandığı kürtler, henüz bir ulus veya toplum olamamışlardır. Sürekli yaşadıkları çevrelerdeki büyük devletlerin çatısı altında yaşayan kürtler, bir toplum olamadıkları için bir dil de oluşturamamışlardır. Yani kürtçe, bir dilin dil kabul edilebilmesi için tarihsel süreç içerisinde aralarında ortak bir geçmiş bulunan insanlardan oluşan bir “toplum" tarafından oluşturulma niteliğinden mahrumdur.
  Diller, türetme özelliklerine, edebi anlamda kullanılabilirliklerine, bilimsel alandaki geçerlilik ve işlevselliklerine, söz varlıklarına, köklülük ve güçlülüklerine, düzenliliklerine, geniş alanda kullanılıp kullanılmadıklarına göre değer kazanırlar. Bazı diller, dil bilimsel anlamda pek değerli olmadıkları hâlde, pek çok insan tarafından kullanıldıkları için değerlidir; bazı diller ise onun köklü ve güçlü geçmişi neticesinde sağlam dil bilimsel yapısı nedeniyle değerlidir. Kürtçe ise, geniş bir alanda kullanılmadığı ve bir düzenliliğe sahip olmadığı hâlde, bir dilmiş gibi gösterilmektedir. Ulus bilincine sahip olmayan toplulukların bir dil oluşturabilmeleri toplum bilimsel açıdan olanaksızdır.
  Kürtçede var olduğu söylenen
  8308 sözcükten; 3080 tanesi Türkçe,
  2000 tanesi Arapça,
  1200 tanesi Zent Lehçesi,
  1030 tanesi Farsça kökenlidir.
  Geri kalan yaklaşık 1000 sözcüğün ise yaklaşık 700 tanesi Ermenice, Çerkezce, Gürcüce, Pehlevice…
  Gibi dillerden geldiği bilinmektedir. Bu sözcükler de çıkarıldıktan sonra, geriye yalnızca 300 tane sözcük kalmaktadır. Yani kürtçede var olduğu söylenen 8308 sözcükten, yalnızca 300 tanesinin kökeni bilinmemektedir. Bir sözcük kümesinin “dil” olarak sayılabilmesi için, onun ciddi anlamda bir söz varlığının olması gerekmektedir. Bu anlamda % 97si yabancı dillerden alıntılanan sözcüklerden oluşan bir söz varlığıyla bir dilin olduğunu düşünmek, gerçekten kabul edilir bir şey değildir. Ayrıca burada yüz yıllardır işlenerek günümüze kadar gelen Türkçemiz ile kürtçeyi karşılaştırıyormuşum gibi bir hisse kapılmayın. Ben, sadece insanların bu tür söylemler içerisine girdiklerini görerek, bu bağlamda açıklamalar yapabilmek amacıyla bunu yazıyorum.

  Kürtçenin bir dil olduğunu kabul etmeyenler, özellikle ortada bir “söz varlığının” olmadığını vurgulamaya çalışması, kürtçenin bir dil olduğu konusundaki düşünceleri “saplantı” hâline gelmiş kişilerce şöyle eleştirilmektedir:

  Efendim, her dilde yabancı sözcükler vardır. Türkçede de Arapça ve Farsçadan alınmış binlerce sözcük vardır. O zaman Türkçe diye bir dil yoktur mu dememiz gerekiyor?

  Bu tür insanlar, gerçekten bu söylemleriyle bile, çürütülmeye uygun bir düşünce yapısına sahiptirler. Bir kere Türkçe gibi 8500 yıllık bir tarihi olduğu kabul edilen bir dille, henüz dil olmadığı ortada olan bir dilimsinin veya dilcenin karşılaştırılması bile gaflettir. Türkçedeki deyimler bile, kürtçenin bütün söz varlığından daha zengindir. Türkçedeki toplam 105 bin sözcüğün, sadece 15 bin tanesi yabancı kökenlidir. Bu da Türkçedeki yabancı sözcüklerin oranının ortalama % 14 olduğunu göstermektedir.
  % 97si yabancı kökenli sözcüklerden oluşan bir dilce nerede,
  % 14ü yabancı olan Türkçe nerede? Ayrıca, Türkçedeki yabancı sözcükler olduğu gibi kullanılmaz. Alıntılanan yabancı sözcükler, Türkçenin ses ve şekil özelliklerine uyacak biçimde dile alınır. Fakat kürtçedeki temel sözcükler bile alındığı dildeki biçimiyle aynıdır.


  ORTADOĞU OKU! GAZETENE SAHİP ÇIK!!!

 2. #2
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Yaş
  23
  Mesajlar
  375
  Rep Puanı
  95

  Standart Cevap: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

  Kürtçenin bir dil olduğunu gösterebilmek için, onun dünya üzerindeki dört büyük dil ailesinden birine bağlı olduğunu kanıtlamak gerekmektedir. Genel olarak kürtçenin “Hint - Avrupa Dil Ailesi” içerisinde yer aldığı söylense de, Prof. Dr. Vladimir Minorsky kürtçenin bu dil ailesi içerisinde kabul edilmemesi için; “telaffuz farklılıkları, şekil farklılıkları, cümle yapısı farklılıkları, sözcük farklılıkları ve ses değişimi farklılıkları” gibi maddeler sıralamıştır. Zaten tümce kuruluşu açısından da, normalde Hint - Avrupa dillerinde söz dizimi

  Özne + Yüklem + Tümleç“biçiminde olmasına rağmen,

  kürtçede “Özne + Tümleç + Yüklem” biçimindedir.

  Bu da, bu dilin Hint - Avrupa dilleri arasında olmadığını göstermeye yeterlidir. Eğer kürtçe Hint - Avrupa Dil Ailesi içerisinde değilse, “Sâmi” ailesinin içine konulabilir ki bu da imkânsızdır. Kürtçe, cümle kuruluşları açısından da Türkçe ile yakınlık göstermektedir. Örnek verecek olursak:

  Benim elmam var. (Türkçe)
  Min sev heye. (Kürtçe)
  I have an apple. (İngilizce)

  Yukarıdaki örnekte de göreceğiniz üzere, kürtçedeki söz dizimi, Türkçedekiyle aynıdır. Normalde Hint - Avrupa dillerinde yüklem ortada olurken, kürtçede Türkçedeki gibi yüklem sondadır. Bu da kürtçenin, Türkçe temelinde farklı sözcüklerle oluşturulabileceğine işaret etmektedir. Ki zaten kürt ve kurmanç sözcükleri bile Türkçe kökenlidir. İşte bu iki sözcüğün Türkçedeki anlamları:

  KÜRT: Kar yığını, çığ, bir çeşit kayın ağacı, ayva ağacı
  KÜRÜD: Merih gezeğen, süpürge otu
  KÜRT: Kalın kar yığını (Kazak lehçesi)
  KÜRTİK: Yeni yağmış kar (Kazak ve Tarançi lehçesi) çığ (Sor Lehçesi)
  KÖRT: Kar yığını,saçak,kar yığıntısı(Çuvaş,Kazak,Tatar Lehçesi)
  KÖRTİK: Kar denizi veya kar çölü (Uygur lehçesi), kar yığını
  KÜRTKÜ: Kar yığını (Karakırgız Lehçesi)
  KÜRTÇÜK: Kar yığını (Yakut ve Çeremis lehçesi)
  KURMAN(Ç): Gedelgeç, yay konan kap, yaylık (Oğuz ve Kıpçak Lehçeleri)


  Bugün bir kürt boyu olarak gösterilmeye çalışılan “kırmanç / kurmanç” boyunun adı bile, Kuman Türkleri ile bağlantılıdır ve bu adın tarihteki büyük bir Türk boyu olan “Kurmanlar“dan geldiği düşünülmektedir. Daha birçok sözcük, Eski Türkçedeki sözcüklerde çok yakındır. İşte onlara birkaç örnek:

  ESKİ TÜRKÇE: Apa KÜRTÇE: Apo ANLAMI: Amca

  ESKİ TÜRKÇE: Mın KÜRTÇE: min ANLAMI: ben,benim,bana

  ESKİ TÜRKÇE: Ka KÜRTÇE ka/ko ANLAMI: aile büyüğü

  ESKİ TÜRKÇE: Kent KÜRTÇE: gend/gund ANLAMI: şehir,köy

  ESKİ TÜRKÇE: Buge KÜRTÇE: bug(e) ANLAMI:

  ESKİ TÜRKÇE: Kon KÜRTÇE: kon ANLAMI: konak yeri,çadır

  ESKİ TÜRKÇE: Kutay KÜRTÇE: kutni ANLAMI: parlak kumaş  (Kaynak: Türkiye’nin Etnik Yapısı - Ali Tayyar Önder)

  Kürtçenin ses ve biçim bakımından özgün olmadığını, çevre dillerden yapılan alıntılardan oluştuğunu görmek yukarıda anlatılanlar neticesinde pek de zor değildir. Kürtçe, tıpkı Osmanlı Türkçesi gibi Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımından oluşan bir dil olarak da görülmemeli, olsa olsa sırf farklılaşmak adına sözcükleri birbirine karıştırarak oluşturulan bir “ağız” olarak kabul edilmelidir.
  Bugün, Türkiye’de kürtçe konuştuklarını zannedenler, aslında uydurma bir takım sözcüklerle yaşamlarını devam ettirmeye çalışırlar. Zaten Türkiye’nin doğusunda birbirine yakın iki köyde yaşayan kürtler bile birbirlerini anlamazlar. Elbette bu, her yer için genellemelere uygun değildir. Bir de “Düzensizlik içinde bile bir düzen vardır.” felsefesiyle yapılmış olsa gerek, çeşitli bölgelerde kullanılan farklı söyleyişler için “Soranice” ve “Guranice” gibi lehçeler (?) uydurmuşlar. Daha bir dil olduğu bile kabul edilmeyen bir dilcenin, nasıl lehçesi olur, anlamış değilim. Zaten kürtçe, yazı diline de sağlam bir biçimde yansımış değildir. Sırf farklılaşmak adına w, é, û gibi harflerin Latin alfabesine eklenmesi neticesinde oluşturulan uyduruk bir alfabe ile, biçimsiz dizilişler ve görünüşler gösteren yazılar yazılmaya çalışılmaktadır. Kuşkunuz olmasın, temeli sağlam olmadığı için bir kürdün yazdığını, çoğu zaman başkası anlamaz. Çünkü rastgele yazılışlar vardır. Birisi “kardeş” anlamına gelen sözcük için “keko” der, diğeri “keki” der, başka biri “keke” der… Bu söyleyiş yazıya da yansıyınca, edebi değer taşıyan bir eser bile vermemiş olan bu uydurma dillin, tek heceli olabileceğini bile düşündürebilecek yapılarını görmek, insanı güldürmektedir. (:
  Tüm bu anlattıklarım neticesinde; kürtçe, henüz ulus bilincine sahip olmayan ve bugüne kadar “toplum” olamamış kürtler tarafından, başta Türkçe olmak üzere Arapça, Farsça, Ermenice… gibi dillerden alınan sözcüklerle kurulmaya çalışılmış, sağlam bir dil bilimsel yapısı bulunmayan, kişiler arasında tam anlamıyla iletişimi sağlayamayan ve sadece çok basit konuları anlatabilmek için geliştirilmiş; bu nedenle de “sığ” kalmış ve bir “aşiret dili” olmaktan öteye gidememiş bir dilCe veya dilimsidir. Bu dilce için, Türkçede dil adlarını yaparken de kullanılan “ca - ce - ça - çe” ekini kullanarak “kürtçe” demek de yanlıştır; fakat günlük yaşamda hep böyle söylenegeldiği için bu hâli kullanılmaktadır. Böylesine derleme ve uydurma dilce için “dil” demek, dil bilimsel gerçekliklerden uzaklaşmayı gerektirdiği için, biraz “yanlı” bir tutum içerisinde olunduğunu gösterir.

  Yavuz TANYERİ
  Konu BengüTürk tarafından (19-04-09 Saat 19:09:22 ) değiştirilmiştir.


  ORTADOĞU OKU! GAZETENE SAHİP ÇIK!!!

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesajlar
  247
  Rep Puanı
  70

  Standart Cevap: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

  paylaşımınız için teşekkür ediyorum ve bir kaç şey eklemek isterim izninizle:

  kürtçenin yazıda sayılan dillerden özellikle farsçadan çok fazla etkilendiğini Türkçe öğretmeni bir arkadaşımdan duymuştum.

  Son zamanlarda akademik kürtçe lafı kürtler arasında çok fazla telafuz edilmekte ve kürtçe sözlükler etrafta dolaşmakta yani kendilerince bir dil yaratıp geliştirme peşindeler;dikkatli olmak lazım...

  ''Türkçedeki deyimler bile kürtçedeki tüm kelimelerden daha fazladır.'' kesinlikle doğrudur.Doğuda yaşayanlar bilirler:iki kürt bir araya geldiğinde bir birine hal hatır sorarken sadece bir cümleyi ama hep aynı cümleyi tekrar eder dururlar(cümleyi telafuz etmek istemiyorum).Oysa Türkçede birini gördüğümüzde ona hal hatır sormanın yüzlerce ifadesi vardır...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Mesajlar
  977
  Rep Puanı
  146

  Standart Cevap: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

  eski türk tarih kurum başkanı prof.dr. yusuf halaçoğlu hocamız şuan kendine kürt diyenlerin büyük bir bölümünün eski türk aşiretlerinden geldiğini söylüyor ve ekliyor bölücü örgüt faaliyetlerine katılanların tamamı dağdaki yabanlardır bunlar ermeni ve rum kkenlidir ..
  yani bu ülkede 36 etnik grup var diyenlere duyrulur bu ülkede tek millet türk milletidir.. başka tanımlama yapmak bölücülktür.. !

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesajlar
  122
  Rep Puanı
  54

  Standart Cevap: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

  BENGU KARDESIM YAPTIGIN ARASTIRMA ICIN TESEKKUR EDERIM KURTCE DIL OLSADA OLMASADA ONEMLI OLAN HAINLIK OLMASIN BU GUZELIM ZENGIN TURKCE DILI BIZE YETERDE ARTARDA

 6. #6
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Yaş
  23
  Mesajlar
  375
  Rep Puanı
  95

  Standart Cevap: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

  Alıntı KEMALEDDİN GÜNEŞ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  KURTCE DIL OLSADA OLMASADA ÖNEMLI OLAN HAINLIK OLMASIN
  Demişsin.Ama yanlış düşünüyosun.Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve devamını sağlayan, millî şuuru besleyen, bir millete mensup olma hazzını veren ve bireylerini birbirine yaklaştırarak onlar arasında birlik yaratan unsur Dil değil midir.

  Sen bir milleti yok etmek istediğinde o milletin sahip olduğu dilini elinden alman, bir milleti var etmek ,yüceltmek istediğinde de o millete bir dil vermen yeterli olacaktır. Yani bir dilin varlığı senin dediğin gibi"OLSADA OLMASADA ÖNEMLİ DEĞİL" diyecek kadar basit ve anlamsız değildir.BİZ kürtleri Türkleştireceğimize onların dillerini sayarak onlara bir millet olma,bir devlet olma bilinci kazandırmış oluruz.İşte bu yüzden kürtçe bir dil olmamalı.

  Yazında ÖNEMLİ OLAN HAİNLİK OLMASIN diye devam ediyosun. Zaten kürtçenin dil olması başlı başına bir ihanet,bir hainliktir.

  KÜRTÇE KÜRDİSTAN'IN KALBİDİR.Bunu unutmayalım...

  Bu sözlerimi seni yermek için değil bazı yanlışları düzeltebilmek için söyledim.Umarım yanlış anlamamışsındır.Selametle...
  Konu BengüTürk tarafından (20-04-09 Saat 18:08:58 ) değiştirilmiştir.


  ORTADOĞU OKU! GAZETENE SAHİP ÇIK!!!

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Yaş
  23
  Mesajlar
  1,860
  Rep Puanı
  232

  Standart Cevap: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

  Tarihi olmayan bir ülkenin dilide olamaz..!Ülkeleri bile yok o derece..!
  Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır...!

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Yaş
  54
  Mesajlar
  482
  Rep Puanı
  96

  Standart Cevap: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
  NE *** MUTLU *** TÜRKÜM *** DİYENE

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  0
  Rep Puanı
  0

  Standart Cevap: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

  BengüTürk'ün bu önemli yazısını ve yapılan yorumları okudum... Gerçekten çok önemli, hayati bir konu bu dil meselesi.
  Yaklaşık 1,5 yıldır Forumdayım ve defalarca "kürtçe" diye "özgün" bir dil olmadığını yazdım. Tabii ben bir otorite, "dilbilimci" değilim... Okuduklarımdan çıkardığım sonuçları yazdım. Yazdıklarımın neredeyse "bire bir" bu yazıyla örtüştüğünü görmekten dolayı son derece huzurluyum!
  Maalesef akp iktidarı hem bölücülerin, hemde onların hamiliğini yapan, onları kullanan "dış güçlerin" dediğini yapmakta, böyle "ucube bir dili" yaratmaya çalışmaktadır! Bu ihanettir düpedüz!
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ SONSUZA DEK YAŞAYACAKTIR!

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Yaş
  51
  Mesajlar
  1,285
  Rep Puanı
  176

  Standart Cevap: ""kürtçe"" BİR DİL MİDİR?

  Kürtce bir dilmidir?Öncelikle dil nedir ona bakmak gerekir sanirsam;

  “İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşmalar sistemi, seslerden oluşmuş içtimai bir sistemdir.”

  Yukarıdaki tarif “Dil nedir?”sorusuna Prof. Dr. Muharrem Ergin’in verdiği cevaptır.

  Bu tanımda iki nokta oldukça dikkat çekicidir. Birincisi dilin, “gizli anlaşmalar sistemi” olması.

  Tanımda ikinci önemli unsur;dilin içtimai yani günümüz ifadesi ile sosyal bir müessese olmasıdır. Kanaatimizce dil bir milletin en büyük müessesesidir.

  Tarihçiler milleti oluşturan unsurları beş başlık altında toplarlar:
  1. Dil birliği
  2. Tarih birliği
  3. Ülkü birliği
  4. Vatan birliği
  5. Kültür birliği

  Dikkat edilirse bir insan topluluğunun millet olabilmesi için sahip olunması gereken ilk beraberlik dil birliği şeklinde ifade edilmiştir. Gaspralı İsmail 1883’te Kırım Bahçesaray’da bu gerçeği şu şekilde beyan etmiştir:
  “Dili dilimden, dini dinimden olan bütün Türkler benim milletimdir.”

  Sanirim Kürtlerde Dil birligi dahi yoktur inanmayan bir cok lehce dedikleri Kürdceye baktiginda her konusulanin baska oldugu ve kimle yan yana yasaniyorsa onlara daha yakin oldugunu görecektir.Tek ortak noktalari Türkce,Farsca ve Arapcanin cogunlugu teskil etmis olmasi.....  Ma ene Min`el Müsrikin....Mahyaye ve Memati Lillah..Hanife Müslimen...

+ Konuyu Cevapla

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. TRT'DEN "KÜRTÇE" YAYIN NE DEMEKTİR?
  Konuyu Açan: mturker, Forum: Siyasi Serbest Kürsü.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03-01-09, 14:39:03
 2. Hepimiz "İnadına Türk müyüz?" yoksa hepimiz "Ermeni miyiz?"
  Konuyu Açan: oruç yıldırım, Forum: Siyasi Anketler.
  Cevaplar: 249
  Son Mesaj : 18-08-08, 22:33:23
 3. İŞTE YENİ "SENARYO":"TELEKIZ FADİME"...!!
  Konuyu Açan: ZEYBEK, Forum: Yaşanmış İbretlik Anılar.
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj : 09-08-08, 10:07:42
 4. " Türk mü kalmak Türkiyeli mi olmak" seçiminin seçimi "22 Temmuz 2007"
  Konuyu Açan: halil_ibrahim, Forum: Türkiye'den Haberler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01-07-07, 23:08:15
 5. Ynt: Hepimiz "İnadına Türk müyüz?" yoksa hepimiz "Ermeni miyiz?"
  Konuyu Açan: hasanali, Forum: Türkiye'den Haberler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26-03-07, 19:35:19

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok